НачалоСъбитияИсторияГрадежиКалендарКонтакти
Ложа Братство >> История

Ложа “Братство”

1883 г. – 2005 г.


През 1880 год. по време на откриването на ложа “Хирам” в Турно Северин /Румъния/ между И.Н.Ведър, Димитър Карамфилович – масон 18 степен и други братя бил обсъден въпроса за образуване в София на масонска ложа с название “Братство за короната на България” и било взето решение в положителна посока. За това решение било уведомено ръководството на Великият Изток на Португалия.


Групата на софийските масони се увеличила след 1880 год. с преселилите се от Русе в столицата Й.Джумалиев, Р.Иванов, М.Маринов и други. След известна подготовка при активната роля на последните, на Д.Карамфилович, М.К.Сарафов, Константин Величков, Константин Стоилов и други на 7/19 юни 1883 год. в София била основана ложа “Братство” под №162 от послушенството на Великия Изток на Португалия. Неин първомайстор станал Д.Карамфилович. Към 1886 год. тя достигала 27 членове. От тях Карамфилович имал 18 степен, 20 души били с 3 степен. Тогава в ръководството влизали М.К.Сарафов – пърмомайстор, пазител на печата – Спас Вацов началник отделение в Министерство на Народното просвещение, първи надзорник – Д.Попов главен секретар на същото Министерство, втори надзорник – Г.Н.Златарски един от първите български геолози, оратор – д-р Ал.Шишманов началник на болницата в Столицата, първи секретар – Ив.Бракалов член на върховната сметна палата, втори секретар – Г.Хлебаров, покровител – П.Радомиров учетел. Майстор на церемониите – Мих.Тенев висш служител в Министерство на финансите и бъдещ финансов министър. Проверител - Вл.Золотович от Върховната сметна палата, проверител – Н.Бенев адвокат и министър. Пазители на храма – архитектът на двореца Густав Витрал и Йосиф Франк, библиотекар – д-р Ст.Христов. Останалите членове на ложата с майсторска степен били Янко Ковачев – печатар, Ал.Менис – частен секретар на Ал.Батенберг, Ил.Димитров, К.Величков, К.Стоилов. С втора степен бил аптекаря Н.Стански, а с първа степен – Филип Симидов, Михалаки Георгиев писател и дипломат, Г.Хеберле представител на Източната Железопътна Компания и др.


Свързани с ложа “Братство” били още Д.Ризов, В.Винаров, д-р Ст.С.Михайловски, П.А.Попов, д-р Ив.Пенков, Т.Иванчов - за кратко Министър председател на България в края на 19 и началото на 20 век, И.Джумалиев, Никола Обретенов, Панайот Дюлгеров, инж.Ил.Пенчев и др. Тясно свързан с тази ложа и нейната дейност бил и княз Ал.Батенберг.


Макар и малобройна ложа “Братство” успяла да обедини в редовете си група високопоставени представители на българската буржоазна интелигенция, които в края на 19 век играели важна роля в строителството на България.


В ложа “Братство” се заражда идеята за обединението на българските червенокръстки дружества в “Български червен кръст”. След продължителна работа и разговори начело с Д.Карамфилович тази идея била осъществена.


Острите политически борби в страната, възникнали във връзка с политическата криза през 1886 – 1887 год. довели до замиране на живота в ложата. През 1887 год. тя била приспана.


През 1888 год. Д.Карамфилович и К.Стоилов правят опит за събуждането на ложа “Братство” но за съжаление неуспешен. По-късно Карамфилович свидетелства, че е съществувала някаква масонска ложа под покровителството на княз Фердинанд и, че в течение на нейните проблеми бил Константин Стоилов, че Д. Карамфилович снабдявал с масонска документация хората от въпросната ложа, че той желаел да бъде възстановена дейността на ложа “Братство”. Какво е станало с тези намерения историята мълчи.


В началото на лятото на 2005 година група майстори от ложа “Проф. Ас.Златаров” – Ориент София след дълго обсъждане и подготовка взеха решение впечатлени от дейността на предшествениците си да реактивират ложа “Братство” в Ориент София.


На 20.07.2005 година ложа "Братство" е приета за пълноправна съюзна ложа на В.Л.С.С.П.З.Б с патент № 032.


В прослава на Великия Архитект на Вселената.

| CPanel Linux hosting